IPA LIČKO SENJSKA Međunarodno policijsko udruženje
 • Članovi IPA imaju popust prilikom obilaska Muzeja Senj i Gospćić te NP Sjeverni Velebit

  Članovi IPA imaju popust prilikom obilaska Muzeja Senj i Gospćić te NP Sjeverni Velebit

  Ugovorom o zajedničkoj suradnji pristup u tvrđavu, svi članovi IPA uz prikazanu iskaznicu plaćaju 10 kuna, a mogu je obići od svibnja do listopada između 10,00 i 18,00 sati.

  Ovim putem obavještava sve članove IPA o sklopljenom ugovoru o zajedničkoj suradnju Muzeja Grada Senja i RK IPA Ličko-senjska.

  Ugovorom o zajedničkoj suradnji pristup u tvrđavu, svi članovi IPA uz prikazanu iskaznicu plaćaju 10 kuna, a mogu je obići od svibnja do listopada između 10,00 i 18,00 sati. U ljetnim mjesecima radno vrijeme se produžava do 21,00 sati. Tko želi posjetiti moćnu tvrđavu izvan sezone mora se unaprijed putem telefona ili e-maila najaviti glavnom tajniku IPA Ličko-senjske.

  Ljubitelji klasika dječje knjige „ Crvena Zora „ zasigurno bi se i u snu sjetili tvrđave Nehaj, koja se nalazi na istoimenom brdu iznad Senja. Vrlo je karakterističan njezin kvadratni tlocrt kao i prkosan karakter tih moćnih zidina visokih 18 metara. Ali čak i oni koji knjigu nisu uzeli nikada u ruku, znaju za nazočnost utvrde iz 16 stoljeća i vrlo teško mogu odoljeti ljepotom toga krajolika.

  Kula Nehaj je vrlo usko povezana sa sudbinom uskoka. Vojna zajednica kršćanskih ratnih izbjeglica izabrala je tvrđavu kao glavno sjedište i bazu za svoje vojne akcije protiv turske i mletačke okupacije. Danas lijepo uređen muzej na gornjim katovima prikazuje prije svega živote i djelovanje uskoka. Niste raspoloženi za povijest ? Unatoč tome vrijedi se popeti na krov – odavde je najljepši pogled na cijelu regiju, grad Senj i susjedni obalni pojas, sve do obližnjih otoka Krka i Prvića, Raba i Golog otoka. Posjetite tvrđavu Nehaj u večernjim satima i doživite kako zalazi zlatnocrveno sunce iza otoka Kvarnerskog zaljeva i tone u azurnu vodu, te kako plava noć oduzima obalu.

  Do ovog značajnog mjesta povijesti regije stiže se pješice od starog grada Senja. Uspon je relativno strm – ali vrijedi napora barem i zbog pogleda iznad crvenosmeđih krovova Senja na brijeg načičkan ljetnikovcima i luku Senj. Cesta je uostalom oivičena četinarima i lepršavom travom, a pored ceste se nalaze i ostaci starih gradskih zidina. Odmor i osvježenje nakon penjanja na oko 350 metara visine pružaju debele, stare zidine, isto kao i starinski restoran u prizemlju u kojem se tipična regionalna hrana  servira s tipičnom srdačnošću Hrvata.

  Gradski muzej Senj nalazi se u palači obitelji Vukasović koja je bila jedna od najuglednijih i najutjecajnijih senjskih plemićkih obitelji. Palača je građena u XIV./XV. st. u gotičko – renesansnom stilu i vrhunski je objekt profane arhitekture. Muzej je utemeljen 7. svibnja 1962. godine kao kulturna i znanstvena ustanova čija je zadaća skupljanje, čuvanje, sređivanje, proučavanje, obrađivanje, prezentiranje i objavljivanje muzejske i povijesno – kulturne građe. Muzej ima i odgojno – obrazovnu funkciju, a vodi brigu o cjelokupnoj kulturnoj baštini grada i okolice.

  U muzeju su uređene sljedeće zbirke: Arheološka i hidroarheološka, Numizmatička zbirka, Zbirka glagoljice i glagoljskog tiskarstva, Zbirka oružja i vojne opreme, Zbirka novije senjske povijesti, Etnografska zbirka – Bunjevci i Prirodoslovna zbirka – Velebit. U sastavu Gradskog muzeja je i stručna knjižnica (Seniensia) sa starijom i novijom arhivskom građom, manja zbirka umjetničkih slika, zbirka fotografija i razglednica te Zavičajna zbirka Lukovo smještena u istoimenom mjestu južno od Senja. Muzej surađuje s mnogim znanstvenim i kulturnim ustanovama u Hrvatskoj i Europi. Povremeno izdaje kataloge i druge publikacije, a suizdavač je znanstvenog časopisa Senjski zbornik koji izlazi jednom godišnje. Vrijeme posjeta srpanj i kolovoz radnim danom 07,00-15,00 i 18,00 do 20,00 sati, subotom 10,00 do 12,00 i 18,00 do 20,00 sati, nedjeljom od 10,00 do 12,00 sati. Ostali mjeseci 07,00 do 15,00 sati. Subota i nedjelja ne radi.

   

  Nacionalni park Sjeverni Velebit

   

  Nacionalni park Sjeverni Velebit, hrvatski nacionalni park, proglašen je 9. lipnja 1999. godine. Dana 7. srpnja 2017. godine NP Sjeverni Velebit je, uz Nacionalni park Paklenica i Rezervat prirode Hajdučki i Rožanski kukovi, upisan na UNESCO-v popis mjesta svjetske baštine u Europi kao dio zajedničke svjetske baštine 13 zemalja pod nazivom „Bukove prašume u Karpatima i drugim područjima Europe”. Riječ je o 1289 hektara bukove šume koja je u Nacionalnom parku Sjevernom Velebitu u Strogom rezervatu "Hajdučki i Rožanski kukovi". Iznimnost predloženih iskonskih bukovih šuma u nacionalnim parkovima Sjevernom Velebitu i Paklenici temelji se na njihovoj izvornosti, geografskom položaju, starosti i veličini[1].Raznovrsnost krških fenomena te biljnoga i životinjskoga svijeta samo su dio posebne slike ove prirodne cjeline. Zahvaljujući svom zemljopisnom položaju, krški reljef vapnenca i ponekih sedimentnih stijena pješčenjaka je pod izravnim utjecajem tri klime: mediteranske, kontinentalne i alpske[2]. Unutar parka nalaze se strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi, Lukina jama - jedna od najdubljih jama na svijetu (otkrivena 1999.), botanički rezervat "Visibaba" s nalazištem endemične hrvatske sibireje (Sibiraea altaiensis ssp. croatica), šumski rezervat Borov vrh, botanički rezervat Zavižan-Balinovac-Velika kosa te glasoviti Velebitski botanički vrt. Na krajnjem jugu se nalazi posebni rezervat šumske vegetacije Štirovača [2]. Park je ispresijecan brojnim planinarskim stazama, od kojih je najpoznatija Premužićeva staza. Površina parka iznosi 109 km². Kuća Velebita u Krasnu je centar za posjetitelje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Postav "Kuće Velebita" proteže se na četiri etaže i obuhvaća nekoliko tematskih cjelina koje se međusobno isprepliću i prožimaju kako bi se posjetiteljima što bolje pokazalo bogatstvo Velebita, njegova raznolikost te kulturna i prirodna vrijednost.

  Ulaz u Nacionalni park i objekt kuća Velebita članovi IPA ostvaruju uz predhodni kontakt sa glavnim tajnikom kluba i dalje ravnateljice Nacionalnog parka.

  Isto tako ugovorom o zajedničkoj suradnji Muzeja Lika i RK IPA Ličko-senjske svi članovi IPA uz predočenu iskaznicu pristup u Memorijalni centar „ Nikola Tesla „ plaćaju 30 kuna, a u muzej Like 15 kuna.

  Memorijalni centar „Nikola Tesla“ je multidisciplinarna institucija koja objedinjuje znanost, umjetnost i turizam. Nalazi se u Smiljanu a pod upravom je Muzeja Like Gospić. Otvoren je 10. srpnja 2006. g povodom obilježavanja 150 godina rođenja Nikole Tesle.

  Memorijalni centar je zamišljen da okuplja razne korisnike: djecu predškolskog uzrasta, školsku djecu, studente, umirovljenike, turiste, mjesno stanovništvo, Tesline obožavatelje, umjetnike itd.

  Koncept Memorijalnog centra je koegzistiranje raznih sadržaja. Ranije su postojali rodna kuća Nikole Tesle (u kojoj se sada nalazi stalni postav dokumentarne građe) i pripadajući gospodarski objekt, crkva sv. apostola Petra i Pavla (u kojoj je Teslin otac svojedobno vršio parohijsku službu), groblje, kameni spomenici i klupe arhitekta Zdenka Kolacija. Novoizgrađeni objekti su: trijem, parkiralište, pješačke staze, spomenik kipara Mile Blaževića, auditorij, prototipovi Teslinih izuma – Teslina ispitna stanica iz Colorado Springs-a, Teslina turbina, Teslin brod kojim se može upravljati s pomoću radiovalova, most (s kojeg se promatra gibanje daljinski upravljanog broda), multimedijalni centar, dječje igralište (didaktičke igračke omogućavaju razumijevanje rada strojeva), ambijentalna rasvjeta itd.

  Posjet je omogućen u zimskom periodu 01.11 do 20.03. od utorka do subote od 08,00 do 15,00 sati i nedjeljom od 10,00 do 14,00 sati i ljetnom periodu od 21.03. do 31.10. od utorka do subote od 08,00 do 19,00 i nedjeljom od 09,00 do 19,00 sati 

   

  Muzej Like Gospić

  Muzej Like Gospić osnovan je 1958. godine, a od 1965. nalazi se u današnjoj zgradi, spomeniku kulture - B kategorije, građenom koncem 18. stoljeća 1789. godine kao ured i stan general pukovnika Ličke pukovnije u vrijeme Vojne krajine. Od trenutka osnutka je kao Muzej općine Gospić, a 1970. godine prerasta u regionalni muzej, odnosno od tada skrbi za svu pokretnu spomeničku baštinu, te za nepokretne spomenike kulture na području regije Like, danas kontinentalnog dijela Ličko-senjske županije.Jedna od posebnosti ovog Muzeja je jedina na području Županije tradicionalna likovna manifestacija Ličkog likovnog anala ili popularno nazvanog Likanale, koja od 1966. godine neprekidno okuplja velik broj renomiranih umjetnika - slikara, kipara, grafičara, keramičara, koji su osebujnim vezama utkani u ove prostore, a čija djela tvore bogat galerijski Fundus Muzeja. Muzej je do sada sudjelovao ili provodio brojna arheološka istraživanja (Konjsko Brdo 1975.; Kosinjska dolina 1987.-1989.; Jankuša pećina 1988.; Bužim 1996.; Žuta Lokva 1996.-2001.; Udbina 1996-2001.; Lički Novi 1999.; Mušaluk 2001.). Uz započeta istraživanja iz antičkog i srednjevjekovnog razdoblja, planirana su istraživanja i na drugim lokalitetima. Otvoren je novi Stalni postav arheologije Terra viva kojim se objedinjuje sveukupna slika Like od pretpovijesti do konca srednjeg vijeka, odnosno turske vladavine. Stalni postav etnografije nalazi se unutar muzejskog dvorišta, u posebnoj, tradicionalnoj ličkoj kući brvnašici sa šimlom kao pokrovom i pripadajućim interijernim uređenjem, koji uz manje izmjene prati tradicionalna događanja tijekom godišnjih doba. Za sada su posjetiteljima u Muzeju dostupni Stalni postav arheologije, Etnografski postav i Lapidarij, te povremene izložbe prema godišnjim planovima. Muzej posjeduje i stručnu biblioteku koja pripada otvorenom tipu i na taj način se ostvaruje određeni kontakt s korisnicima, posebice učenicima i studentima. Ujedno se radi i na stalnoj godišnjoj edukaciji djece, od predškolske do adolescenske dobi, u suradnji s vrtićem, školama i fakultetima. Kao posebna, ali pripadajuća muzejska jedinica postoji i Memorijalni centar "Nikola Tesla" u Smiljanu koji je otvoren 10. srpnja 2006. godine povodom obilježavanja 150 godina rođenja Nikole Tesle.

  Vrijeme posjeta - ljetno 01.04. - 31.10. ponedjeljak - petak 09:00 - 14:00 sati subota 10:00 - 13:00 sati zimsko 01.11. - 31.03.

   

  Glavni tajnik: 

  Darko Nekić 

 1. Partneri
  Hotel Park Exclusive**** Otočac

  Hotel Mirni Kutak *** Otočac

  OPG Bukovac - Izletište, noćenje Kuterevo

  Odmorište ZIR - hotel MACOLA
  Postani član

  Svaki pripadnik MUP-a i bivši pripadnik s najmanje ( 5 ) godina radnog staža u MUP-u RH, a da nije nečasno otpušten, te umirovljenik MUP-a RH, bez razlike na rang, spol, rasu, boju kože, jezik ili vjerosipovjest, dragovoljno može postati član IPA-e učlanjujući se u jedan od regionalnih klubova registriranih u RH, uvažavajući regionalne principe organiziranosti IPA-e. Članom kluba postaje se dragovoljnim pristupanjem, na osnovu popunjavanja i potpisivanja pristupnice, te plaćanjem pristupnine i godišnje članarine. Svaki član kluba dobiva iskaznicu, te se nalazi u evidenciji članstva kluba koji vodi glavni tajnik.

  Zašto postati član IPA ?  IPA je jedino strukovno udruženje policajaca i zaposlenika MUP-a koje ima svjetske razmjere,IPA ima za cilj širenje prijateljstva među članovima na nacionalnoj i na svjetskoj razini, IPA je organizacija koja omogučava trajni spomen na pripadnost ovoj časnoj službi, IPA daje identitet pripadnosti policijskoj službi svojim umirovljenicima nakon odlaska u mirovinu, IPA trajno omugučava povezanost djelatnih i umirovljenih policajaca i ostalih zaposlenika MUP-a,IPA koristi simbole i suvenire s identičnim i prepoznatljivim detaljima u cijelom svijetu. „Služi kroz prijateljstvo – Servo per amikeco“

  Counter for tumblr
  Broj posjeta
Copyright 2015